COMUNICAT DE PRESĂ26 iulie 2019

În legătură cu decizia Consiliului de Administrare al Comisiei Naționale a Pieței Financiare, publicată în Monitorul Oficial din 26 iulie 2019, referitor la administrarea specială provizorie a ”MOLDASIG” S.A. de către autoritatea de supraveghere, Societatea face urmatoarele precizări:

  • ”MOLDASIG” S.A. îşi desfăşoară activitatea în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Fiind unul dintre liderii pieței de asigurări, Societatea își onorează toate obligațiile care decurg din polițele de asigurare și continuă să lucreze în regim normal, fără restricții, având în vedere că nu au fost aplicate careva măsuri de limitare și/sau suspendare a activității
  • In primul semestru al anului 2019 ”MOLDASIG” S.A. a subscris un volum de prime de 109,5 mln. lei, ceea ce reprezintă 145 mii de polițe și a achitat  despăgubiri în valoare de 37,4 mln lei. ”MOLDASIG” S.A. îşi confirmă disponibilitatea de a-şi focaliza şi pe viitor toate eforturile şi resursele pentru menţinerea şi consolidarea relaţiilor reciproc avantajoase cu clienţii săi
  • La data de 30.06.2019 Societatea dispune de active totale în mărime de peste 600,0 mln lei și înregistrează o rată a solvabilității de cca 400%
  • Preluarea de către Comisia Națională a Pieței Financiare în gestiune nemijlocită a acțiunilor suspendate și nou-emise ale ”MOLDASIG” S.A. vizează modul transparent de vânzare a pachetului de acțiuni în număr de 480 000 unități (79,98%). Decizia CNPF nu ţine nici intr-un mod de activitatea operațională a ”MOLDASIG” S.A. şi nu influenţează stabilitatea financiară şi performanţele Societății.
29 April 2021
1 April 2021
27 May 2020
Anunț privind regimul de muncă în perioada 18 – 31 mai 2020
În legătură cu situația epidemiologică și pentru a vă proteja, Moldasig prelungește regimul special de muncă.
[...]