Investitorilor si actionarilor

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA

Aviz de convocare AGA 2018 din 15.05.2018

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM) 07.02.2018

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 23.01.2018

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig (Redactie noua din 23.01.2018)

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Aviz de expunere continua la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Aviz de expunere la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 03.02.2017

Informatie privind respectarea normelor de prudenta financiara si activitatea desfasurata de Moldasig SA pentru 9 luni 2016

Declaratie intermediara a conducerii Societatii pentru semestrul II 2016