Automobil asigurat - combustibil garantat!

Compania de asigurări Moldasig SA își premiază clienții fideli.

Ca urmare a cererii sporite și reacțiilor pozitive din partea clienților, Campania “Automobil Asigurat – Combustibil Garantat!” este prelungită până la 31 decembrie 2018.

La procurarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă (RCA) sau externă (Carte Verde) de la Moldasig, șoferii primesc premii instant – carduri de combustibil pentru alimentare la orice stație Lukoil (în valoare de 100-300 lei, în funcție de tipul asigurării auto).

Vă invităm să participați și la MAREA TOMBOLĂ cu SUPERPREMIU, unde sunt oferite 60 de premii adăugătoare – carduri valorice a câte 1000 lei pentru combustibil!

Participanții la promoție și deținătorii de carduri valorice vor beneficia de carburanți la oricare din stațiile LUKOIL de pe teritoriul Republicii Moldova. Harta amplasării stațiilor poate fi găsită aici: http://www.lukoil.md/ro/gmap .

 La această campanie promoțională se pot înscrie toate persoanele fizice sau juridice cu vârsta de 18 ani împlinită în perioada desfășurării, care au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova și au perfectat o asigurare de tip RCA sau Carte Verde la MOLDASIG. Fiecărui beneficiar al unui premiu instant i se oferă posibilitatea de a-și încerca norocul în mod repetat.

Informații privind promoția pot fi solicitate la orice punct de vânzare sau la numărul de telefon 022 889 867.

Compania MOLDASIG SA este lider pe piața de asigurări din Republica Moldova, garantând fiabilitate și siguranță fiecărui client. În anul 2014, publicația SeeNews a plasat-o în TOP 100 pe piața asiguratorilor din Europa de Sud-Est, alături de cele mai mari societăți de gen din regiune.

În acest an, Moldasig este lider în achitarea despăgubirilor pentru accidente rutiere atît pe teritoriul țării cît și în afara țării. Datele Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) arată că societatea a achitat cele mai multe daune pe Carte Verde în primele cinci luni din 2017, fiind și asiguratorul cu cele mai multe vânzări pe acest segment.

MOLDASIG SA este întotdeauna alături de persoanele care au nevoie de protecție si de întreprinderile care au grijă să-și protejeze proprietățile în orice situație economică.

Cu deosebit sentiment Creştin,

Echipa MOLDASIG!

REGULAMENTUL OFICIAL

AL CAMPAINIEI PROMOȚIONAL

“Automobil asigurat - Combustibil Garantat!”

                              Perioada de desfășurare 25.10.2017 – 31.12.2018

 1.    Informația cu privire la înregistrare în concurs și premii este parte din Regulamentul oficial al promoției. Prin înregistrare la promoție, participanții sunt de acord să respecte acest regulament.

2.    Organizatorul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” este MOLDASIG S.A., având compania ”LUKOIL-Moldova” SRL, în calitate de partener al promoției date.

3.    Campania Promoțională este organizată şi se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în toate subdiviziunile Societății și la intermediarii în asigurări persoane fizice, cu care MOLDASIG S.A. are încheiat contract de mandat, în perioada 25.10.2017 ora 00.00.00 – 31.12.2018 ora 23.59.59, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.    Campania Promoţională este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, care au vârsta de 18 ani în perioada desfășurării Campaniei Promoţionale cu domiciliul/reședința în Republica Moldova, care au încheiat o asigurare obligatorie de Răspundere civilă auto internă sau externă, cu completarea Cererii de asigurare cu informaţia necesară în perioada 25.10.2017 ora 00.00.00 – 31.12.2018 ora 23.59.59 şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

5.    Campania Promoțională este aplicabilă pentru Asigurările Obligatorii de Răspundere Civilă Auto internă (în continuare RCAI) și Asigurările Obligatorii de Răspundere Civilă Auto externă (în continuare RCAE/RCAE/CV), procurate în toate subdiviziunile Societății și la intermediarii în asigurări - persoane fizice, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dacă acestea întrunesc următoarele condiții:

-  Contractele si poliţele de asigurare RCAI trebuie sa fie cu termen de valabilitate de 12 luni;

-  Contractele si poliţele de asigurare RCAE/CV trebuie să fie pentru acoperirea Zonei 3 cu termenul de 15 (cincisprezece) zile, și respectiv 1 (una) lună și 3(trei) luni.

- Contractele si poliţele de asigurare RCAE/CV trebuie să fie pentru acoperirea Zonei 2 cu termenul de 3 (trei) luni.

6.    Pentru a participa la CAMPANIA PROMOŢIONALĂ “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” participanții trebuie să urmeze următorii paşi:

1)      Să achiziționeze în perioada 25 octombrie 2017 – 31 decembrie 2018, Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă sau externă în conformitate cu criteriile indicate în punctul (5).

2)      Să primească un card valoric cu limita combustibilului pret achitat (vezi punctul 7),

3)      Să semneze în raportul privind primirea cardului valoric de combustibil,

4)      Să participe la Loteria cu extragere, cu înregistrarea prin expedierea unui SMS, cu indicarea numărului cardului valoric la numărul de telefon 079444111 (vezi punctul 8).

 

Înregistrarea este valabilă după cum urmează:

- Este posibilă trimiterea unui singur SMS pentru fiecare poliță participantă, procurată în perioada promoției.

- Contractanţii care procură mai multe polițe de asigurare participante în cadrul promoției au dreptul să trimită câte un SMS pentru fiecare card valoric primit.

- Nu vor fi validate pentru participare în loterie, SMS-urile care se repetă ca conținut, de pe același sau diferite numere GSM.

 7.    În cadrul Campaniei Promoționale, Organizatorul oferă următoarele premii:

     I. Premii instant:

     Card valoric de combustibil ale partenerilor cu cuantum stabilit de:

  • Valoarea de 100 (una sută) lei - echivalent de 5 (cinci) litri combustibil  (denumita RCA)
  • Valoarea de 150 (una sută cincizeci) lei – echivalent de 10 (zece) litri combustibil (denumita CARTE VERDE Zonei 3 (trei)  – 15 (cincisprezece) Zile),
  • Valoarea de 300 lei – echivalent de 15 (cincisprezece) litri combustibil (denumita CARTE VERDE Zonei 3 (trei) – 1 (una) Lună),         

Începând cu perioada 28.08.2018.

  • Valoarea de 400 (patru sute) lei - echivalent a 20 (douăzeci) litri de combustibil (denumită CARTE VERDE Zona 2 (doi) – 3 (trei) luni,)
  • Valoarea de 600 (șase sute) lei - echivalent a 30 (treizeci) litri de combustibil (denumită CARTE VERDE Zona 3 (trei) – 3 (trei) luni)

 

      II. Premii în urma Loteriei cu extragere a cardului valoric cu valoarea de 1000 (una mie) MDL(echivalent de 50 litri Combustibil):

În cadrul promoției vor fi organizate 6 (șase) loterii cu extragere care vor avea loc odată la doua luni, la fiecare extragere vor fi desemnați 10 (zece) câștigători validați.

 

Premiile acordate nu pot fi înlocuite cu alte premii. Câștigătorul are dreptul să solicite schimbarea parametrilor sau caracteristicile premiilor, dar nu mai mult decât tipul combustibilului solicitat. Dreptul de a primi premiul câștigat nu se poate ceda de către câștigători altor persoane.

În cazul refuzului oricărui câștigător de a beneficia de premiu, așa cum este descris în prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

În cazul în care s-a stabilit câștigătorul în urma loteriei cu extragere și acesta nu poate fi contactat din anumite motive, Organizatorul efectuează o nouă  extragere pentru a obține 3 (trei) câștigători confirmați.

Organizatorul, nu îşi asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate în această Campanie Promoţională. În condiţiile în care premiile sunt utilizate în mod necorespunzător de către câștigători, Organizatorul nu duce răspundere.

Prin participarea la această Campanie Promoţională, Participanţii câștigători îşi exprimă acordul expres cu privire la dreptul Organizatorului de a folosi numele, localitatea în care domiciliază, fotografia, imaginea, vocea acestora şi de a le face publice, indiferent de suportul utilizat foto, audio sau video, fără o plată aferentă. Câștigătorii premiilor vor semna o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizator.

8.    Toţi Participanţii la Campania Promoţională, care îndeplinesc condiţiile de participare la extragere, vor trece la următoarea etapă a Campanie promoționale - Loteria cu extragere.

Rezultatele loteriei cu extragere în cadrul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!” se vor afișa pe site-ul organizatorului www.moldasig.md, în prezenţa unei comisii de validare care vor desemna câștigătorii premiilor Campaniei Promoţionale.

Loteria cu extragere a premiilor în cadrul CAMPANIEI PROMOŢIONALE “Automobil – asigurat, combustibil garantat!”  se vor desfăşura conform următorului program:

Extragerile urmează a fi efectuate conform graficului stabilit:

Prima extragere

01.12.2017

A doua extragere

01.02.2018

A treia extragere

01.04.2018

A patra extragere

01.07.2018

A cincea extragere

01.10.2018

A șasea extragere

05.01.2019

 

La extragerea premiilor participă toate persoanele asigurate, care au expediat SMS cu codul cardului valoric de combustibil la numărul 079444111, înregistrate în zilele anterioare demarării procedurii de extragere a câștigătorilor în cadrul Campaniei Promoționale.

Câștigătorii vor fi informaţi cu privire la premiul câștigat şi cum pot intra în posesia acestuia. Reprezentanţii Societății Organizatoare vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câștigător apelând numărul de telefon maximum de 3(trei) ori, în ziua când se va desfășura extragerea.

Participanţii extraşi câștigători, care din motive independente de voinţa Organizatorului, nu vor putea fi contactați de către Organizator în condiţiile stabilite (au telefonul închis, nu răspund la nici unul din cele 3 (trei) apeluri sau nu au furnizat numărul de telefon corect) vor fi invalidați. Organizatorul va contacta următorul număr consecutiv din lista randomizată conform rezultatului obținut de pe random.org, pentru a obține trei câștigători confirmați.

Premiile câștigătorilor validați vor fi transferate la cardurile valorice cu combustibil obţinute în urma procurării unui din produsele de asigurare participante în promoție.

După sfârşitul Campaniei Promoţionale nu se vor acorda premii. Campania promoţională va fi considerată închisă în urma acordării/validării tuturor premiilor, dar nu mai târziu de 05.01.2019.

Premiile de pe cardurile valorice vor fi valabile până la 30.03.2019. După expirarea perioadei de valabilitate a cardurilor valorice, posesorii nu vor putea beneficia de combustibil în stațiile de alimentare ale partenerului.

Numele câștigătorilor şi premiile câștigate vor fi făcute publice, prin afişarea lor pe site-ul Organizatorului www.moldasig.md în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la data extragerii.

Câștigători vor putea sa beneficieze de premii în urma loteriei, la Staţiile de alimentare ale partenerului. 

9.    Premiile acordate reprezintă carduri valorice pentru alimentare cu carburanți eliberate de partenerul organizatorului. Cardurile date sunt rezervate exclusiv doar utilizării de către participanții la promoție.

Cardurile date nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru alimentarea autovehiculului cu carburanți.

Participanții la promoție pot să beneficieze de carburanți la oricare din stațiile partenerului. Harta amplasării stațiilor este găsita aici http://www.lukoil.md/ro/gmap.

Premiile se acordă câștigătorilor după ce se va verifica îndeplinirea condițiilor de participare la Campania Promoțională şi respectarea tuturor prevederilor Regulamentului.  

Din momentul predării premiului către câştigător, Organizatorul este absolvit de orice altă obligaţie sau responsabilitate în ceea ce priveşte premiul respectiv. Toate premiile Campaniei Promoţionale sunt transferate pe cardurile valorice cu combustibil ale partenerului în dependență de tipul contractului de asigurare încheiat conform prevederilor Procedurii campaniei promoționale.

Vor participa la Campania Promoțională doar Contractele care respectă condițiile prezentului Regulament.

10.    Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înceta Campania Promoţională în caz de forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie Promoţională. Organizatorul se obligă să anunţe public încetarea anticipată a Campaniei Promoţionale. De asemenea, Organizatorul poate să prelungească această Campanie Promoţională, acest lucru fiind adus la cunoştinţă publicului.

11.    Prin comunicarea datelor personale în modalităţile indicate în mod expres prin Regulamentul Oficial, Participanţii la Campania Promoţională îşi exprimă acordul expres şi neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării finale, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului Campaniei Promoţionale.

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanţilor. Datele personale nu vor fi difuzate către terţi.

12.    Prin participarea la această Campanie Promoționmală,  Participanții câștigători își dau acordul expres cu privire la dreptul Organizatorului de a folosi numele, localitatea în care domiciliază, fotografia, imaginea și vocea acestora de a le face publice, indiferent de suportul utilizat foto, audio și video, audio și video, fără nici un fel de plată aferentă.

13.    Prin participarea la această Campanie Promoţională, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul Regulament.

Regulamentul Oficial al acestei Campanii Promoţionale este disponibil pe site-ul promoţional al Campaniei Promoţionale www.moldasig.md.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul Oficial pe parcursul desfăşurării Campaniei Promoţionale, cu informarea prealabilă a publicului.

 

 

24 Oct 2014
În anul 2014 compania “MOLDASIG” SA a fost plasată pe locul 61 in TOP100
TOP100 See2014 – este un rating anual al celor mai mari companii de asigurare, realizate de SeeNews, în baza indicatorilor financiari ale...
[...]

03 Sep 2014
Doi lideri, o singură soluţie: Bancassurance de la Moldasig şi Moldova Agroindbank
Doi lideri în sectoarele pe care le reprezintă - BC „Moldova Agroindbank” SA şi Compania de asigurări „Moldasig” SA...
[...]

08 Mai 2014
Achitarea operativă victimelor incendiului
Unul dintre apartamente mansardă situate în mun. Chișinău, str. Independenței, № 10/2, afectate de incendiul izbucnit la data de 01 mai...
[...]