Asigurarea riscurilor lucrărilor de construcţie şi montaj este adresată şi necesară contractantului care în conformitate cu legislaţia civilă, poartă răspundere pentru deteriorarea şi distrugerea construcţiei survenite până la recepţia finală de către antreprenor care riscă să piardă investiţiile efectuate în caz că vor fi afectate aceste bunuri.  

 

 

Acest tip de asigurare oferă o acoperire complexă pe durata efectuării lucrărilor de construcţie şi montaj a edificiilor, podurilor, drumurilor, conductelor, tunelurilor, barajelor, rezervoarelor, a unor construcţii civile, utilajului şi tehnicii. Obiectul asigurat va fi acoperit pentru orice situaţie neprevăzută în cazul prejudiciilor şi distrugerii pe durata lucrărilor de construcţie şi montaj. Suplimentar poate fi asigurată şi utilajului şi tehnicii utilizată pe şantier.

 

 ”MOLDASIG” propune clienţilor săi în cadrul asigurării lucrărilor de construcţie şi montaj o acoperire de asigurare cu un spectru complex de riscuri asigurate pentru:

        Clădirea procesul de construcţie;

        Materialele componentele pentru construcţie;

        Tehnica şi utilajul folosit pe şantier;

        Clădiri şi edificii temporare;

        Răspunderea civilă faţă de terţele persoane păgubite;

 

        Suplimentar poate fi asigurată răspunderea civilă faţă de terţele persoane păgubite şi garanţiile după darea în exploatare a obiectului asigurat.

 

Asiguratorul despăgubeşte prejudiciul cauzat în rezultatul:

        Avariei (explozie, incendiu) în rezultatul lucrărilor cu utilizarea exploziilor, lucrărilor de găurire, lucrări cu folosirea gazului, electricităţii şi alte lucrări;

        tasarea, prăbuşirea, mărunţirea, alunecarea solului, a şanţurilor şi puţurilor;

        fenomene naturale şi dezastrele naturale (furtuni, uragane, inundaţii, cutremure,etc);

        deteriorarea accidentală a  tehnicii şi echipamentelor de  construcţii şi lucrătorii angajaţi în construcţii sau lucrări de întreţinere; 

         acţiunilor ilegale ale terţelor persoane (huliganism, furt etc.)

 

 

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi în procesul lucrărilor de construcţie şi montaj oferă protecţie de asigurare pentru unele prejudicii comise bunurilor, sănătăţii şi vieţii terţelor persoane, neimplicate în procesul de construcţie.

Asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi poate fi contractată doar în complex cu asigurarea lucrărilor de construcţie şi montaj.

 

În caz de necesitate acoperirea de asigurare poate acoperi riscuri specifice pentru un anumit contract de efectuare a lucrărilor de construcţie. Există o mulţime de suplimente care pot eficientiza acoperirea de asigurare prin identificarea unor riscuri (ex. lucrări subterane).

 

 

Suma asigurată se stabileşte prin acordul părţilor şi poate corespunde:

        În cazul unor obiecte nefinisate – cu valoare costului (de deviz) proiectului;

        În cazul tehnicii şi utilajului implicat la şantier, a construcţiilor temporare – conform valorii reale.

        În cazul răspunderii civile faţă de terţi – conform prejudiciului maximal care poate fi cauzat terţilor.

 

Tariful de asigurare depinde de acoperirea de asigurare, gradul de risc, franşize, mijloacele de protecţie, complexitatea lucrărilor de construcţie şi montaj.

Măsurile întreprinse în momentul survenirii cazului asigurat

 

Proprietatea Persoanelor Fizice, proprietatea Persoanelor Juridice, lucrări de construcţii – montaj.

 

 1. De întreprins urgent (dacă este posibil) măsurile necesare pe eliminarea avariei şi micşorarea mărimii pagubelor.
  1. Solicitarea organelor specializate:  pompieri, serviciul situaţii excepţionale, poliţia, etc.

 

 

 

În caz de incendiu

 

 

În caz de inundaţie

 

 

În caz de furt

În caz de calamităţi naturale, accidentarea mijloacelor de transport, căderea aparatelor pilotate.

 

 

Solicitarea serviciului pompierilor

Chemarea reprezentanţilor asociaţiilor comunale, persoanelor ce au dat bunul în chirie, proprietarii locuinţelor învecinate.

 

 

Solicitarea

poliţiei

Anunţa organele Serviciului Hidrometeorologic de Stat şi monitoringul mediului înconjurător, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

 

Întocmirea actului stabilirea persoanelor vinovate, în caz că sunt

 

 1. Imediat, ce a aflat, dar nu mai târziu de 24 ore, să anunțe despre cele produse, în cel mai apropiat sediu al companiei de asigurări.

De asemenea este necesar de anunţat: numărul poliţei de asigurare; data şi ora corectă a producerii cazului; circumstanţele şi cauzele care au dus la cauzarea daunelor; măsurile care au fost întreprinse pentru micşorarea mărimii pagubelor; starea bunului deteriorat (distrus); Numele/Prenumele şi datele de contact a persoanei care a anunțat.

 1. De a prezenta, fără întârzieri, companiei de asigurări, în scris lista bunurilor deteriorate, condiţiile producerii şi caracterul pagubei.
 2. Împreună cu reprezentantul companiei de asigurări, de stabilit în scris, lista bunurilor deteriorate.
 3. De transmis documentele necesare pentru plata despăgubirilor, companiei de asigurări.

 

Lista documentelor necesare pentru confirmarea faptului producerii cazului asigurat şi stabilirea mărimii prejudiciului:

 1. Contractul de asigurare (original).
 2. Cererea despre producerea cazului asigurat şi cererea pentru plata despăgubirilor de asigurare.
 3. Extrasul, chitanţele şi alte documente primare, ce au legătură cu bunurile asigurate şi care confirmă  cheltuielile efectuate pentru reparaţia şi restabilirea bunului deteriorat.
 4. În caz de incendiu, explozie – certificatul de la serviciului pompieri cu indicarea cauzelor şi condiţiilor de producere a incendiului.
 5. În caz de calamităţi naturale – certificatul de la organele Serviciul Meteorologic şi Seismologic de Stat sau alte organe competente în situaţiile date în conformitate cu caracterul cazului asigurat.
 6. În caz de inundare – certificat de la instituii locativ – comunale, cu indicarea cauzelor şi circumstanţelor producerii cazului asigurat.
 7. În caz de furt – certificat de la poliţie cu privire la intentarea dosarului penal.
 8. Alte acte solicitate de Asigurator care se referă la cazul asigurat.
 9. Pentru persoanele juridice: acte contabile, extrase registre de inventariere, conturi, facturi, registrul evidenţei de la depozit ş.a.) şi certificate cu privire la uzura bunurilor la data survenirii cazului asigurat (calculat de contabilitea asiguratului în cazul asigurării bunurilor conform valorii de bilanţ).

 

 

Lista actelor depinde de categoria bunurilor asigurate (clădiri, utilaj, mobilă ş.a.) şi de asemenea în dependenţă de cauza deteriorării sau distrugerii (incendiu, fenomene naturale, acţiuni ilicite ale terţelor persoane ş.a.).

 

Suntem dispuşi oricând să Vă oferim asistenţă şi consultanţă

 la survenirea cazului asigurat.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.