Asigurarea încărcăturilor transportate (CARGO)

Toate procedeele legate de efectuarea transportării sânt legate de posibilitatea unor prejudicii materiale: deteriorarea, distrugerea pierderea încărcăturii în diferite circumstanţe.

În scopul protejării intereselor patrimoniale de unele situaţii neprevăzute (în procesul transportării), posesorul încărcăturii poate contracta serviciile de asigurare oferite de către compania noastră.

 

Obiectul asigurării poate fi orice tip de încărcătură, transportată în orice colţ al lumii.

 ”Moldasig” Vă propune următoarele variante de contractare a asigurării încărcăturilor.

        Contract valabil pentru o singură încărcătură. Se practică în cazul unor transportări ocazionale şi diferite tipuri de încărcături.

        Contract General de asigurare a încărcăturilor. Va fi contractat în cazul efectuării unor transportări cu o anumită frecvenţă şi un anumit tip de încărcătură. Încheierea unui Contract general simplifică procedura de lucru din punct de vedere formal şi acoperirea de asigurare va fi valabilă pentru toate transportările efectuate în perioada valabilităţii Contractului. Varianta dată de asigurare prevede diferite modalităţi de achitare a primei de asigurare.

 

Riscuri asigurate

Încărcăturile pot fi asigurate conform următoarelor pachete de riscuri:

        ”Cu răspundere pentru toate riscurile”: include întreg pachetul de riscuri – acoperirea include procesul transportării, păstrarea temporară a încărcăturilor (depozit, terminal, expoziţie ş.a.) şi procesul încărcării şi descărcării lor.

        ”Cu răspundere limitată”: posibilitatea selectării anumitor riscuri necesare.

 

Suma asigurată

Suma asigurată se stabileşte de comun acord cu Asiguratul dar nu va depăşi valoarea reală care reiese din valoarea contractuală cu includerea cheltuielilor de transport, a cheltuielilor vamale şi alte cheltuieli necesare sau fără includerea acestor cheltuieli. 

 

Tarifele de asigurare a încărcăturilor transportate

Mărimea tarifului de asigurare a încărcăturilor depinde de specificul transportării: setul de riscuri, tipul încărcăturii şi ambalajul, traseul transportării, valoarea încărcăturii, mărimea franşizei, însoţirea încărcăturii cu pază şi alţi factori.

Necesar de întreprins în cazul survenirii evenimentului asigurat

 

  1. să întreprindeţi acţiuni raţionale şi accesibile, în condiţiile create, în scopul diminuării eventualelor prejudicii.
  2. să anunţaţi neîntârziat despre survenirea cazului asigurat în organele competente.
  3. neîntârziat, în orice mod (iar în termen de 3 zile din momentul descoperirii pagubei – în formă scrisă), să anunţaţi Asigurătorul şi să-i prezentaţi toate informaţiile obiective pe care le deţineţi la acest moment referitoare la faptul cazului asigurat (documentele privind circumstanţele cazului asigurat şi prejudiciul cauzat).
  4. Să nu întreprindeţi măsuri de descărcare până la sosirea reprezentanţilor asiguratorului.
  5. În cazul transportării pe cale feroviară – să întocmiţi un act cu reprezentantul căilor ferate.
  6. La timp să înaintaţi o cerere transportatorului după primirea încărcăturii. Daca destinatarul nu va înainta o asemenea cerere se consideră ca a recepţionat încărcătura fără deteriorări, în conformitate cu contractul de transportare.
  7. Actele necesare pentru primirea despăgubirii de asigurare:

- Pentru justificarea interesului patrimonial privind încărcătura asigurată – acte referitore la transportare, conosamentele, facturi, invoce-uri.

- Pentru justificarea faptului survenirii cazului asigurat – protestul maritim, documentele din Registru, extrasul din jurnalul vasului, certificatul de avarii alte acte ce atestă survenirea cazului asigurat, în cazul dispariţiei fără urmă a încărcăturii şi mijlocului de transport - informaţii veridice despre ieşirea mijlocului de transport din punctul de plecare și despre punctul de destinație în termenul în care mijlocul de transport s-ar putea considera pierdut iar în cazurile pierii, distrugerii bunurilor, a actelor conform legislaţie ţării în locul unde s-a comis cazul asigurat.

-            Pentru justificarea mărimii prejudiciului: acte de inspecție a încărcăturii, expertiza, actele de expertiză, de evaluare şi alte documente similare întocmite conform prevederilor legislaţiei locului în care se estimează prejudiciul, documentele ce confirmă cheltuielile efectuate pentru salvarea încărcăturii, dispaşa (în cazul cererii compensării prejudiciilor, cheltuielilor şi achitărilor pentru avaria generală), precum şi alte documente necesare Asigurătorului pentru soluţionarea chestiunii privind mărimea prejudiciului cauzat.

Lista actelor ce urmează a fi prezentate depinde de categoria bunurilor asigurate și cauzele care au dus la deteriorarea sau distrugerea lor.

 

 

               

Suntem dispuși oricând să Vă oferim asistență și consultanță

 la survenirea cazului asigurat.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.