Orice tip de activitate profesională presupune unele riscuri de dimensiuni mai mari sau mai mici. Întotdeauna există riscul de a comite o eroare profesională, care poate cauza pagube clienţilor deserviți sau altor persoane terţe. Asigurarea stabilităţii şi a echilibrului activităţii, minimizarea riscurilor şi compensarea pierderilor – toate acestea devin posibile atunci când Vă asiguraţi răspunderea profesională la SA „MOLDASIG”.

CE REPREZINTĂ TIPUL DAT DE ASIGURARE?

Dacă sunteţi broker, agent de asigurare, executor judecătoresc, notar, medic, jurist, auditor, evaluator sau aveţi oricare altă activitate profesională, pretenţiile înaintate de clienții dumneavoastră, pot nu doar sa pună sub semnul întrebării profesionalismul Dvs. dar şi să vă cauzeze pierderi financiare considerabile şi neplăceri legate de rezolvarea acestora. Asigurarea răspunderii profesionale acoperă interesele patrimoniale ale Asiguratului legate de obligaţia acestuia de a compensa daunele provocate  în timpul desfăşurării activităţii sale profesionale.

 Contractarea asigurării de răspundere profesională Vă oferă posibilitatea de a evita problemele financiare şi de a păstra încrederea clienţilor și reputația pe piață.

 Asigurații pot fi atît persoanele juridice, cît și persoanele fizice care desfășoară o anumită activitate profesională în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

 

CE POATE FI ASIGURAT?

Obiecte ale asigurării sunt interesele patrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice, legate de obligaţia acestora de a despăgubi daunele materiale, provocate sănătăţii sau vieţii terţelor persoane în timpul efectuării activităţii profesionale. SA ,,Moldasig” acordă acoperire de asigurare pentru diverse activități profesionale:

  • activitatea agenților/brokerilor de asigurare;
  • activitatea executorilor judecătorești;
  • activitatea profesională a medicilor;
  • activitatea profesională a avocaţilor;
  • activitatea profesională a notarilor;
  • activitatea profesională a arhitecţilor;
  • activitatea agențiilor de pază;
  • activitatea restaurantelor;
  • activitatea evaluatorilor;
  • activitatea hotelieră;
  • activitatea centrelor de certificare;
  • activitatea auditorilor, şi altele

CE PRESUPUNE PROTECȚIA DE ASIGURARE?

Dacă în perioada valabilității contractului de asigurare se produce cazul asigurat, SA „MOLDASIG” despăgubeşte următoarele cheltuieli ale Asiguratului:

  • daunele materiale provocate terţelor persoane;
  • cheltuielile suplimentare ale Asiguratului strict necesare pentru diminuarea pagubei;
  • cheltuielile de judecată ale Asiguratului.

DE CE DEPINDE PRIMA DE ASIGURARE?

Tarifele se calculează luând în consideraţie volumul  serviciilor prestate, experienţa profesională a Asiguratului, precum şi alţi factori, importanţi pentru determinarea nivelului de risc, volumul  serviciilor prestate, franșiză, alte criterii necesare stabilirii nivelului de risc.

CAZUL ASIGURAT. MĂSURILE ÎNTREPRINSE:

      Cazul asigurat înseamnă evenimentul, riscul asigurat la a cărui producere legislația sau contractul de asigurare prevede plata despăgubirii de asigurare.

În cazul survenirii evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat să intreprindă următoarele măsuri:

 • imediat - în cel mult 24 de ore din momentul ce a aflat (cu excepţia zilelor de odihnă şi sărbătoare) - să comunice Asiguratorului sau reprezentan­tului acestuia, în scris, despre cele întâmplate. Comunicarea întârziată despre survenirea eveni­mentului, care are semnele unui caz asigurat, îi dă Asiguratorului dreptul de a refuza plata despăgubirii de asigurare, în caz în care interesele asiguratului au fost afectate în mod serios;
 • în decurs de 24 de ore să anunţe Asiguratorul despre toate pretenţiile, înaintate de către persoanele terţe în legătură cu evenimentul produs;
 • de a lua măsurile cuvenite şi accesibile în cir­cumstanţele create pentru minimizarea daunelor posibile. Cheltuielile pentru micşorarea daunelor sunt supuse despăgubirii de către Asigurator, dacă ele erau necesare şi erau efectuate pentru executa­rea indicaţiilor Asiguratorului, trebuie să fie des­păgubite, chiar dacă măsurile co­respunzătoare s-au dovedit a fi neefective;
 • de a lua toate măsurile necesare pentru stabili­rea cauzelor şi urmărilor evenimentului produs;
 • de a prezenta Asigurătorului toată informaţia şi actele accesibile Asiguratului, care permit de a stabili cauzele şi urmările evenimentului pro­dus, caracterul şi mărimea daunei pricinuite;
 • să asigure, în măsura posibilităţilor, participarea Asiguratorului la examinarea cazului asigurat şi determinarea cuantumului daunei;
 • să acorde sprijinul necesar Asiguratorului în apărarea lui la judecată şi după, în cazul prezentării pretenţiilor privind despăgubirea daunelor pentru evenimentul produs;

 

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.