Dezvăluirea Informației

Informatie Investitori vinzare actiuni din 23.01.2020

Aviz de convocare a Adunarii generale extraordinare cu prezenta a actionarilor "MOLDASIG"SA 06.08.2019

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile саге influențează sau pot influența activitatea entității de iпtегеs public sau рrеțul vаlоrilоr mоbiliаге ale acesteia

Declaratia intermediara din 18.05.2019

Aviz de convocare a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii 13.05.2019

Expunerea în continuare la vînzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA 09.04.2019

Expunerea în continuare la vînzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA 02.01.2019

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile саге influențează sau pot influența activitatea entității de iпtегеs public sau рrеțul vаlоrilоr mоbiliаге ale acesteia

Rezultatele AGA 2018

Aviz de convocare AGA 2018 din 15.05.2018

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Codul de guvernanta corporativa al Moldasig

Aviz de expunere continua la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Aviz de convocare AGA 2017

Aviz de expunere la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Rezultatele AGEA 2017 repetata

Aviz de convocare repetata AGEA

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 03.02.2017

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig

Informatie privind respectarea normelor de prudenta financiara si activitatea desfasurata de Moldasig SA pentru 9 luni 2016

Declaratie intermediara a conducerii Societatii pentru semestrul II 2016

Aviz de convocare AGA 2016