Dezvăluirea Informației

Informatie pentru investitori si actionari privind vinzarea actiuni nou-emise Moldasig S.A. din 07.06.2024

Aviz de convocare a Adunarii generale ordinare anuale a actionarilor MOLDASIG S.A.

Declaratia intermediara a conducerii MOLDASIG S.A. Sem I an 2024

Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza emitentul

Aviz de convocare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor MOLDASIG S.A.

Informatia pentru Investitori si Actionari din 07.03.2024

Informatii de ordin continuu privind evenimentele ce influenteaza activitatea emitentului

Aviz de convocare a Adunarii generale a actionarilor MOLDASIG S.A. la 01.03.2024

Aviz de convocare a Adunarii generale a actionarilor MOLDASIG S.A.

Licenta de activitate al companiei MOLDASIG S.A.

EXTRAS din RegistruI de stat al реrsоапеIоr juridice din 07.12.2023

EXTRAS din RegistruI de stat al реrsоапеIоr juridice

Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza emitentul

Informatie pentru investitori din 07.12.2023

Declaratie intermediara MOLDASIG sem. II an 2023.semnat

Informatie privind actionarii care detin participatii calificate in capitalul social MOLDASIG S.A.

AVIZ de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor ”MOLDASIG” S.A.

Informatii de ordin continuu privind evenimentele care influenteaza emitentul

Aviz privind convocarea Adunarii generale ordinare anuale 2023

Declaratia intermediara a conducerii MOLDASIG S.A. sem. I an 2023 din 19.05.2023

Declaratie intermediara MOLDASIG S.A. sem II an 2022 din 18.11.2022

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

INFORMAŢII PRIVIND ENTITATEA DE INTERES PUBLIC - S.A. „MOLDASIG”

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Regulamentul Organului Executiv al "MOLDASIG" S.A.

Regulamentul Consiliului Societatii "MOLDASIG" S.A.

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Declaratie intermediara semestru I an 2022

Declarație intermediară a conducerii

Organigrama „MOLDASIG” S.A.

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Statut Moldasig in redactia din 15.09.2021

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Declarație intermediară a conducerii

Informaţii privind evenimentele care influenţează activitatea emitentului

Informații despre evenimentele care afectează activitățile financiare și economice ale emitentului.

Aviz de convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile care influențează sau pot influența activitatea entității de interes public sau prețul valorilor mobiliare ale acesteia

Aviz de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezență a acționarilor MOLDASIG"S.A.

Declarație intermediară sem I 2020

Informatie Investitori vinzare actiuni din 23.01.2020

Dezvăluirea informației 16-01-2019

Declarația intermediară sem II 2019

Aviz convocare AGE 25-10-2019

Aviz de convocare a Adunarii generale extraordinare cu prezenta a actionarilor "MOLDASIG"SA 06.08.2019

Codul de guvernanta corporativa al Moldasig

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile саге influențează sau pot influența activitatea entității de iпtегеs public sau рrеțul vаlоrilоr mоbiliаге ale acesteia

Declaratia intermediara din 18.05.2019

Aviz de convocare a Adunarii Generale Ordinare Anuale a Actionarilor Societatii 13.05.2019

Expunerea în continuare la vînzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA 09.04.2019

Expunerea în continuare la vînzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA 02.01.2019

Dezvăluirea informației privind evenimentele și acțiunile саге influențează sau pot influența activitatea entității de iпtегеs public sau рrеțul vаlоrilоr mоbiliаге ale acesteia

Rezultatele AGA 2018

Aviz de convocare AGA 2018 din 15.05.2018

Statutul Companiei de asigurără Moldasig SA 23-01-2018

Expunerea in continuare la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (390 245 VM, 59 855 VM)

Expunerea la vinzare a valorilor mobiliare ale MOLDASIG SA (29 900 VM)

Aviz de expunere continua la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Aviz de expunere la vinzare a pachetelor de actiuni prin intermediul Bursei de Valori a Moldovei

Aviz de convocare AGA 2017

Rezultatele AGEA 2017 repetata

Aviz de convocare repetata AGEA

Statutul Societatii pe Actiuni Moldasig

Extras din Registrul de stat al pesoanelor juridice din 03.02.2017

Informatie privind respectarea normelor de prudenta financiara si activitatea desfasurata de Moldasig SA pentru 9 luni 2016

Declaratie intermediara a conducerii Societatii pentru semestrul II 2016

Aviz de convocare AGA 2016