Asigurarea riscurilor în agricultură.Asigurarea roadei culturilor agricole

Subiecții asigurării: 

Asigurarea culturilor agricole este destinată producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care activează pe teritoriul Republicii Moldova , exploatează și posedă în proprietate, arendă, sau în baza altui drept legal suprafețele pasibile de a fi asigurate.

Obiectul asigurării :

Obiectul asigurării îl constituie interesele patrimoniale legate de obţinerea recoltei culturilor agricole și bunuri agricole aflate în circuitul civil asupra cărora, prin lege, nu  sînt stabilite interdicţii sau limitări.

Poate fi asigurată: Roada culturilor agricole; Roada plantațiilor multianuale; Pepinierele pomicole şi viticole.

Riscurile asigurate :

Protecția de asigurare se extinde asupra următoarelor riscuri: Secetă excesivă, Grindină, Inundaţii, Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistență a plantelor, Furtuni , alte evenimente naturale neobişnuite pentru localitatea respectivă.

Compania ”MOLDASIG„ SA poate încheia contracte de asigurare a roadei culturilor agricole la condițiile următoarelor pachete de asigurare:

  • Pachetul „Cheltuieli tehnologice” – suma asigurată constituie cheltuielile directe efectuate conform devizului tehnologic aprobat de comun acord;
  • Pachetul „Standard”- suma asigurată reprezintă costul roadei pe suprafața asigurată;
  • Pachetul „Standard Plus”- suma de asigurare reprezintă adunarea costului roadei preconizate pentru consum și costul roadei preconizate pentru prelucrare;
  • Pachetul „Fermieri mici și mijlocii” - suma asigurată reprezintă costul roadei pe un hectar, care este fix și nu poate fi modificat.

 
Asigurarea plantațiilor multianuale
Subiecții asigurării: 
Asigurarea plantatiilor multianuale este destinată oricărui producător agricol din Republica Moldova persoană fizică sau juridică care exploatează un teren agricol pe care a înființat o plantație multianuală.
Obiectul asigurării :
Se pot asigura plantații viticole și plantații pomicole : plantatii de mere, plantatii de pere, plantatii de prune, plantatii de caise, plantatii de nuc, plantații de piersic, e.t.c.
Riscurile asigurate :
Asigurarea acoperă următoarele riscuri: Căderile de grindină,  Temperaturile scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor (Îngheţurile de iarnă), Inundaţie (revărsarea rîurilor), Atacul dăunătorilor în masă ș.a.

Asigurarea tehnicii, utilajului agricol și a echipamentului

 Subiecții asigurării: 
Asigurarea tehnicii, utilajului agricol și a echipamentului este destinată persoanelor fizice sau juridice care deţin autovehicule autopropulsate și/sau utilaje purtate ori tractate de acestea.
Obiectul asigurării :
Pot fi asigurate tractoare cu roţi și tractoare cu şenile, combinele cu autotracţiune pentru recoltarea roadei, excavatoare autopropulsate cu căuş, motostivuitoare (încărcătoare) electrice, maşini şi utilaje : pentru stropit, pentru introducerea îngrăşămintelor, pentru uscarea și curăţarea seminţelor, tehnică complexă acţionată prin priza tractorului, semănătoare, cultivatoare, pluguri, boroane, grape, discuri, cositoare, remorci pentru tractor, platforme de recoltare a fructelor, sisteme de irigare, sisteme antigrindină, sere și tuneluri, tehnică complexă acţionată prin priza tractorului, şi altele.
 Riscurile asigurate:
Tehnica, utilajele agricole și echipamentul se asigură de distrugere sau deterioarare apărute ca rezultat a incendiului produs în rezultatul arderii necontrolabile; daunelor cauzate în rezultatul accidentelor rutiere; răsturnării; calamităţilor naturale; accidentelor produse în perioada de păstrare şi exploatare; căderii sau lovirii de obiecte străine; daunelor cauzate în urma acţiunilor ilicite ale terţelor persoane, inclusiv riscul ”Furt”.

Asigurarea animalelor (păsărilor) domestice

Subiecții asigurării: 

De asigurarea animalelor (păsărilor) domestice pot beneficia producătorii producţiei de origine animalieră din Republica Moldova inclusiv persoane fizice care deţin animale în gospodărie sau persoane juridice care gestionează ferme zootehnice.

Obiectul asigurării :

Pot fi supuse asigurării următoarele efective de animale:

  • Bovine;
  • Ovine și Caprine;
  • Suine;
  • Animalele de muncă (caii, măgarii);
  • Păsări;
  • Familii de albine.

Riscurile asigurate:

Asigurarea acoperă următoarele riscuri:

Pierire (pierderea) animalelor, păsărilor în rezultatul calamităților naturale, bolilor, accidentelor

Sacrificarea forțată (de necesitate) a animalelor, păsărilor la indicația medicului veterinar Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

Secția asigurări în Agricultură
Tel.: (0-22) 88-98-74; 88-98-73
Mob.: 0 674 66 331;

Mob.:0 793 00 163

E-mail: vahtin.i@moldasig.md

 

17 October 2022
MOLDASIG își recapătă titlul de lider pe piața asigurărilor.
MOLDASIG își recapătă titlul de lider pe piața asigurărilor și urcă în fruntea companiilor după rezultatele datelor CNPF, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022.
[...]