ASIGURAREA BENEVOLĂ GENERALĂ DE ACCIDENTE

Îți faci griji pentru viața și sănătatea persoanelor dragi? Ai vrea să știi că sunt protejate 24 din 24 ore pe zi? Acum există această posibilitate!

Moldasig oferă mai multă siguranță prin  polița de Asigurare Benevolă  de Accidente.

Acesta reprezintă garanția financiară în situațiile neprevăzute, oferind persoanei asigurate sau beneficiarului numit de aceasta indemnizație bănească.

Accident este un caz neprevăzut, spontan, în urma căruia Asiguratul a suportat o traumă, care a avut drept consecinţă pierderea capacităţii de muncă (temporară sau permanentă) sau decesul.

Sunt considerate accidente:

Degerarea, arsuri (termice, chimice) înecul,impactul curentului electric, lovitura fulgerului

Asfixia rezultată din nimerirea întâmplătoare a unui corp strain în căile respiratorii

Traume suportate în condiții casnice sau la locul de muncă

Muşcăturile de insect sau şerpi veninoşi

Intoxicarea accidentală acută cu substanţe chimice şi componentele acestora

Șocul anafilactic

Riscurile asigurate

 • Pierderea temporară a capacității de muncă de către Persoana Asigurată;
 • Pierderea permanentă a capacității de muncă a Persoanei Asigurate, cu atribuirea unui grad de dizabilitate;
 • Decesul Persoanei Asigurate în urma unui accident.

În cazul în care unul dintre riscurile asigurate conform Contractului de asigurare (în perioada valabilității acestuia) s-a produs cu Persoana asigurată, aceasta trebuie să efectueze următoarele acțiuni:

1. În termen de 24 de ore din momentul accidentului să apeleze la instituţia medicală pentru o evaluare obiectivă a prejudiciului cauzat sănătăţii şi să obţină actul medical, care ar confirma faptul accidentului;

2. În termen de 3 zile de la data cauzării prejudiciului vieţii şi sănătăţii sale, să-l informeze despre cele întâmplate pe Asigurător, prezentând la Oficiul Central al MOLDASIG, Secția Regularizarea altor Daune (str. Eminescu, 2) documentele stabilite mai jos (în original sau în copii legalizate):

 • cererea de acordare a indemnizaţiei de asigurare;
 • poliţa de asigurare şi Contractul de asigurare;
 • actele de identitate;
 • documentele din instituția medicală, care confirmă producerea accidentului, durata tratamentului și incapacitatea temporară de muncă;
 • concluzia instituției stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova, privind stabilirea gradului de dizabilitate;
 • actele care confirmă intrarea în drepturile de moştenire (pentru moştenitorul Persoanei Asigurate);
 • alte documente, referitoare la circumstanţele survenirii cazului asigurat menționate în Contractul de asigurare.

Prima de asigurare se determină în dependență de

 • Perioada de asigurare;
 • Gradul de protecție;
 • Vîrsta ;
 • Profesia/Sportul practicat;
 • Numărul persoanelor;
 • Teritoriul  de asigurare.

Avantajele asigurării Moldasig:

Flexibilitate
Poți să asiguri orice bun personal împotriva oricărui risc în condiţii optime pentru tine.
Sistem de reduceri
La îndeplinirea poliţei de asigurare de bunuri, în condiţiile existenţei sistemelor de alarmă şi anti-incendiu, precum şi sistemelor de securitate contra scurgerilor de apă, primești reduceri la prima de asigurare.
Achitare în rate
Exclusiv pentru tine, dispunem de diferite modalităţi de plată a primei de asigurare la contractarea poliţei de bunuri;
Rapiditate
Contractul se încheie rapid și simplu.
Mobilitate
Pentru încheierea contractului, nu este necesară prezenţa la oficiu, este de ajuns doar să telefonezi – şi agentul companiei va veni în timpul optim pentru tine.