Raport financiar

Raport anual al Societatii pe actiuni 2018

Declaratie intermediara a conducerii tr.2 2018