Întrebări și răspunsuri

Ce presupune asigurarea imobilului şi a conţinutului?

Ce presupune asigurarea imobilului şi a conţinutului?Este asigurarea facultativă a bunurilor imobile (casă, apartament ş.a.) şi a altor bunuri (mobila, tehnica, finisajul ş.a.) pentru riscurile: incendiu, explozie, avarii la sistemele de comunicaţii, inundaţii, acţiuni ilicite ale terţelor persoane, fenomene naturale, căderea aparatelor pilotate ş.a.).

Reprezentanţii Asiguratorului pot fi solicitaţi să vină la o adresă anumită pentru perfectarea unei poliţe de asigurare sau este necesar de a veni la Dvs. la oficiu?

Reprezentanţii noştri sânt dispuşi să se deplaseze la Dumneavoastră pentru perfectarea unui contract de asigurare, să vă informeze referitor la condiţiile de asigurare, să vă propună cele mai potrivite programe de asigurare.

Ce înseamnă franşiza?

Franşiza – este indicată în contractul de asigurare şi este o limită pentru care asiguratorul nu poartă răspundere. Franşiza este o componentă a contractului de asigurare prin care asiguratul participă la despăgubire şi este aplicată de regulă în cazurile când prejudiciile sânt nesemnificative. Modificarea franşizei poate influinţa micşorarea primei de asigurare.Franşiza deductibilă - în toate cazurile se deduce din mărimea prejudiciilor. Franşiza poate fi stabilită procentual din suma asigurată sau în mărime absolută.

În perioada valabilităţii Contractului de asigurare planific să dotez suplimentar vila – să instalez un aragaz la bucătărie, să construiesc un şemineu. Este necesar să comunic despre aceste modificări companiei de asigurări?

Da, pentru că aceste schimbări pot influenţa gradul de risc – în special ceia ce ţine de gazificare, existenţa şemineelor care pod duce la declanşarea incendiilor.

Pot asigura colecţia mea de monede vechi?

E posibil dar condiţiile de asigurare şi procedura de încheiere a contractului diferă de cazurile ordinare. În asemenea cazuri sânt necesare acte suplimentare care confirmă valoarea acestor bunuri, descrierea lor detaliată, poze, precum şi verificarea modului de păstrare a lor. Poate fi necesară şi implicarea unui expert.

Ce acte trebuie să prezint pentru încheierea unui Contract de asigurare a apartamentului/vilei?

Pentru încheierea unui Contract de asigurare este necesar să prezentaţi acte care atestă identitatea Dumneavoastră, interesul patrimonial, dreptul de proprietate asupra bunurilor (dreptul de posesie şi dispoziţie), cererea de asigurare şi acte ce indică valoarea bunurilor ce urmează a fi asigurate.

Este obligatoriu să evaluez bunurile casnice pe care am decis să le asigur, pentru că este puţin probabilitatea că s-au păstrat pe parcursul anilor documentele confirmative de plată?

Descrierea bunurilor în cazul asigurării apartamentului/casei este necesară deoarece la survenirea cazului asigurat nu este nevoie de a dovedi că televizorul furat a existat şi valora 700 dolari SUA. De asemenea noi vom fotografia şi vom caracteriza aceste bunuri.

Care factori influenţează asupra preţului asigurării?

Asupra preţului asigurării influenţează mai mulţi factori. Daca casa are o vechime mai mare şi nu au fost efectuate reparaţii de mai mult timp atunci prima de asigurare poate fi mai mare. De asemenea preţul poate creşte şi in cazul existenţei unor pereţi din lemn, sau pentru apartamente amplasarea la primul etaj – poate fi lipsa gratiilor. Iar în cazul existenţei alarmelor sau a uşilor din metal preţul va fi mai mic.

Care sânt restricţiile ce nu permit asigurarea imobilului?

Nu vor fi asigurate apartamentele aflate în blocurile care urmează a fi demolate; apartamente care urmează a fi confiscate, sechestrate sau care urmează a fi demolate prin decizia autorităţilor publice, clădiri vechi (uzura mai mare de 75%)

Care sânt riscurile ce pot fi asigurate?

Compania noastră oferă posibilitatea de a asigura bunurile pentru riscurile de incendiu, inundaţii, acţiuni ilicite ale terţelor persoane, avariilor accidentale şi calamităţilor naturale. Asta va contribui la liniştea Dumneavoastră prin compensarea prejudiciilor la survenirea cazului asigurat. La solicitarea Dumneavoastră vom asigura următoarele bunuri:

  • Apartamentul/casa cu finisajul, utilajul şi reţelele inginereşti;
  • Doar construcţia;
  • Conţinutul (mobilă, tehnică de uz casnic, utilaj, tehnică de calcul);
  • Răspunderea civilă generală pentru prejudiciile cauzate vecinilor.
Ce se întâmplă când este mărită valoarea de asigurare?

Valoarea de asigurare a bunurilor, indicată în contract poate fi contestată de către Asigurator în cazul când a fost indus in eroare şi nu au evaluate bunurile. În cazul dat contractul de asigurare poate fi declarat nevalabil.

Răspunderea Asiguratului în cazul unor acţiuni premeditate care au dus la survenirea cazului asigurat?

Acţiunile premeditate a Asiguratului, Beneficiarului asigurării care au dus la declanşarea cazului asigurat şi încasarea despăgubirii de asigurare vor fi calificate ca acţiuni frauduloase şi cad sub incidenţa prevederilor codului penal.

Dacă compania de asigurări a despăgubit Asiguratul, este eliberată persoana vinovată de răspunderea pentru comiterea cazului asigurat?

Nu, nu este. În conformitate cu Codul Civil al R. Moldova, prejudiciile cauzate persoanelor fizice şi juridice vor fi acoperite integral de persoana vinovată. După efectuarea despăgubirii de asigurare, asiguratorul obţine dreptul de a înainta pretenţii faţă de persana vinovată de comiterea prejudiciului. Vinovatul oricum va purta răspundere dar nu faţă de Asigurat ci faţă de Asigurator.

Nu ați găsit un răspuns potrivit?


Mai ai intrebări? Ia legătura cu managerul:

Info line

022 889 889

email: info@moldasig.md